Nie samym chlebem człowiek żyje?

Znane przysłowie głosi “Nie samym chlebem człowiek żyje”, a jednak dzień 26 października 2021 r. był niezwykły i dla wielu osób był wyjątkiem od tej reguły.

Warsztaty wyrobu chleba

Działanie Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej Widok we współpracy z Sokólskim Ośrodkiem Kultury zaowocowało powstaniem jednego dnia 76 chlebków – tylu uczestników miały warsztaty chlebowe na które zaprosiliśmy lokalne placówki szkolne oraz mieszkańców. W zajęciach odbywających się przez cały dzień w Sokólskim Ośrodku Kultury wzięli udział uczniowie: Przedszkola nr 1 w Sokółce, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce, po południu zaś osoby dorosłe.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wyniki głosowania na projekty „Budżetu Obywatelskiego 2022”

Herb Sokółki

Burmistrz Sokółki informuje o wynikach głosowania w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2022”.

Głosowanie zostało przeprowadzone poprzez składanie kart do urny w Urzędzie Miejskim w Sokółce, przesłanie kart drogą elektroniczną oraz poprzez pocztę tradycyjną.

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniami wyników głosowań na projekty ogólnomiejskie i wiejskie:

Protokół – wyniki głosowania projekty ogólnomiejskie

Protokół – wyniki głosowania projekty wiejskie

Trzeci dzień warsztatów fotograficznych

Carpe diem, dosłownie „chwytaj dzień” – tak możemy nazwać trzeci dzień warsztatów fotograficznych. Tym razem odbyły się one w Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym w Różanymstoku.

Z grupą teatralną CYRPLOZJA, pod kierownictwem wspaniałej Anny Wojszel rozpoczęliśmy zajęcia cyrkowe. Założeniem było, aby wspólnie, za pomocą zabawy poznać siebie bliżej, bo kto o tym nie wie, że zabawa łączy i wpływa zbawiennie na stres życia codziennego.

Warsztaty foto

Następnie wspólnie z uczestniczkami szkolenia, uczennicami LO w Sokółce rozpoczęliśmy zajęcia teoretyczne z fotografii. W zajęciach uczestniczył gościnnie wieloletni fotograf i operator filmowy, Juliusz Stelmaszek. Zapoznał dziewczyny z podstawami fotografii, wytłumaczył czym jest ISO, czas , czy przesłona, a więc tryby w aparacie. Uczennice próbowały swoich sił w fotografii, robiąc zdjęcia dla Gabriela Koreckiego, będącego w sesji modelem.

ZOBACZ WIĘCEJ

Inwestujemy w przyszłość

Baner EFS

Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce zainwestuje w rozwój swoich uczniów ponad 100 tys. złotych

W dniu 22 października 2021 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał Gminie Sokółka ponad 100 tysięcy złotych z przeznaczeniem na realizację projektu „Inwestujemy w przyszłość” w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce. Gmina Sokółka złożyła projekt w ramach naboru LGD Szlak Tatarski.

Tablica

Przedsięwzięcie ma na celu rozwijanie postawy kreatywnej wszystkich uczniów, myślenia matematycznego, kompetencji językowych, przyrodniczych, kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i doskonalenie orientacji przestrzennej z wykorzystaniem elementów kodowania, programowania, robotyki i nowoczesnych technologii. Zaplanowane działania będą nie tylko wsparciem dla prawidłowego rozwoju i zniwelowania trudności, ale też nie lada gratką dla uczniów. Operacja skierowana jest do 40 uczniów i uczennic SP w Starej Kamionce. Zorganizowane zostaną zajęcia dodatkowe z matematyki, j. angielskiego oraz koła taneczne, przyrodnicze i robotyczne. Zaplanowano wyjazd do Epicentrum Nauki w Białymstoku. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany na zajęciach. Rozwiązanie problemu doposażenia pracowni w odpowiedni sprzęt wpłynie pozytywnie na uczestników projektu – będzie służyć dzieciom i wspomagać ich w rozwoju, da radość z przyswajania nowej wiedzy. Ten projekt to inwestycja w przyszłość. Realizacja projektu jest zaplanowana na rok szkolny 2022/2023.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Sokółka.

Dofinansowanie projektu z EFS: 100 592,50 zł, wkład własny Gminy Sokółka: 6 080,00 zł.

(MCz)

Wydłużenie naboru w konkursie grantowym Cyfrowa Gmina

Baner Rozwój Cyfrowy

Burmistrz Sokółki ogłasza wydłużenie naboru dokumentów do projektu w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT – EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz średnich, których członkowie rodzin (krewni w linii prostej tj. rodzice, dziadkowie pradziadkowie/ opiekunowie prawni), pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali w Gminie Sokółka.

W ramach wsparcia dziecko może otrzymać laptop wraz z niezbędnym oprogramowaniem.

Osoby zainteresowane i spełniające w/w wymagania powinny złożyć oświadczenie stanowiące załącznik do ogłoszenia w terminie do 29 października 2021 roku, do godziny 14.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce, ul. Dąbrowskiego 12, pok. nr 6 (parter) w godz. 7:00 – 15:00

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 85 711 20 64.

Załączniki:

Oświadczenie dla rodzica

Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność

Zgoda wzór Cyfrowa Gmina

OI Cyfrowa Gmina

Regulamin ze zmianami

OPS

Apel dot. szczepień i przestrzegania zasad sanitarnych

Od trzech tygodni na terenie województwa podlaskiego obserwujemy rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem, a w ślad za tym coraz więcej pacjentów z COVID-19 trafia do szpitali. Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski wraz z przedstawicielami środowiska medycznego i inspekcji sanitarnej apeluje do mieszkańców regionu, by zaangażowali się w przeciwdziałanie pandemii – skorzystali z możliwości zaszczepienia się oraz przestrzegali zasad DDM – dystans, dezynfekcja, maseczka.

Pod apelem, który trafi m.in. do podlaskich samorządów, hierarchów Kościoła Katolickiego, Prawosławnego, służb mundurowych, kuratorium oświaty, jednostek administracji publicznej, spółek PKP, PLK oraz Poczty Polskiej, a za ich pośrednictwem do mieszkańców regionu, podpisali się: wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, p.o. Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Ewa Jakubowicz, wojewódzki konsultant w dziedzinie epidemiologii prof. Joanna Zajkowska, wojewódzki konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych dr n. med. Jolanta Ostrowska oraz dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku dr hab. n. med. Jan Kochanowicz w imieniu dyrektorów szpitali.

Apel dot. szczepień i przestrzegania zasad sanitarnych

Źródło: gov.pl/web/uw-podlaski

Konwersja Cyfrowa Domów Kultury

W Sokólskim Ośrodku Kultury realizowany jest projekt grantowy „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” dofinansowany z Funduszy Europejskich, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury.

Baner konwersja cyfrowa

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Sokólski Ośrodek Kultury otrzymał grant w ramach projektu „Konwersja cyfrowa domów kultury”. Jego celem jest wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w społeczności lokalnej, oraz doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej lub online.

ZOBACZ WIĘCEJ

Realizacja projektu „Teatr Bajkoczuli”

Sokólski Ośrodek Kultury już po raz trzeci prowadzi projekt, w którym to młodzież jest podmiotem wszystkich działań i sama decyduje o przebiegu i realizacji swojego przedsięwzięcia.

Zajęcia warsztatowe

Trzynastoosobowa grupa młodych ludzi, z terenu gminy i miasta Sokółka, od września bieżącego roku, w ramach projektu o nazwie „Teatr Bajkoczuli”, pracuje nad przygotowaniem i wystawieniem przedstawienia na podstawie bajek Ignacego Krasickiego, które mimo iż pochodzą z XVIII wieku, idealnie oddają ludzkie przywary i wady.

W ramach realizowanego projektu młodzież będzie miała szansę współpracować z lokalnymi pedagogami, wybitnymi reżyserami i scenografami.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie na spotkanie z cyklu „Przystanek Historia”

Plakat

UWAGA! Z przyczyn niezależnych od organizatorów, spotkanie ZOSTAŁO ODWOŁANE. Nowy termin zostanie podany na niniejszej stronie.

Stowarzyszenie Historyczne im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Przystanek Historia Sokółka. Tym razem pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku, Waldemar Tyszuk wygłosi wykład pt. „Agresja sowiecka 17 IX 1939 r. w Polsce północno wschodniej. Początek okupacji i kształtowanie się antysowieckiego ruchu oporu.”

Wykład dotyczyć będzie agresji ZSRS na północno -wschodnie tereny II RP. Poruszona zostanie również kwestia tzw. partyzantki powrześniowej, a więc pierwszych oddziałów partyzanckich tworzących się jeszcze w trakcie lub tuż po zakończeniu walk we wrześniu i październiku 1939 r. na naszych terenach. Do najbardziej znanych należał oddział ppłk. Dąbrowskiego, który na bazie 110. Rezerwowego Pułku Ułanów zorganizował oddział partyzancki działający w rejonie Puszczy Augustowskiej.

Spotkanie odbędzie się 27 października o godz. 17.00 w Sali „Lira” Sokólskiego Ośrodka Kultury. Serdecznie zapraszamy.

Krzysztof Oszer

Podpisywanie umów w projekcie Gmina Sokółka przyjazna środowisku

Program Regionalny EFRR

Gmina Sokółka jest na etapie podpisywania umów z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie pn. „Gmina Sokółka przyjazna środowisku”.

Poziom dofinansowania 65%.
Wartość projektu:  1 993 500,00 zł
Dofinansowanie: 1 295 775,00 zł
Wkład własny: 697 725,00 zł

Celem projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę mikroinstalacji (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne) wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach domowych na terenie gminy Sokółka w 2022 r.

Poniżej znajduje się lista osób, które do dnia 20.10.2021 r. podpisały umowy:

Lista osób, które podpisały umowę

(JF)

Zwołanie XLIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

Herb Sokółki

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 r. póz. 713) i § 15 ust. 2 Statutu Gminy Sokółka (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 21, poz.538; z 2004 r. Nr 14, poz.292. Nr 188, póz. 2499; z 2005 r. Nr 261 póz. 2993; z 2010 r. Nr 236 póz. 2875; z 2012 r. póz. 161; z 2015 r. póz. 370; z 2016 r. póz. 2246; z 2018 r. póz. 4653), Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce zwołuje XLIII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Sokółce na dzień 26 października 2021 r. (wtorek) o godzinie 15:00, w trybie zdalnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Materiały dotyczące posiedzenia dostępne są pod adresem:

https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/151694

Sokólski Ośrodek Kultury zaprasza na wystawę fotografii

Sokólski Ośrodek Kultury zaprasza na przepiękną wystawę fotografii z okresu międzywojennego, autorstwa Lucjusza Antoniego Juliana Niedźwieckiego (1886 – 1972).

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Muzeum Ziemi Sokólskiej. Na 33 fotografiach wykonanych w technice fotografii czarno – białej i sepii odkryją Państwo Sokółkę i okolice z okresu międzywojnia jaką dzisiaj trudno już dostrzec, nieistniejące już budowle oraz te w pierwotnym kształcie, stare uliczki i krajobrazy.

W tę nostalgiczną podróż zapraszamy do placówki przy ul. Piłsudskiego 1 (parter). Godziny zwiedzania od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00. Wystawa dostępna będzie do połowy listopada 2021. Wstęp bezpłatny.

Sylwia Nowakowska
Punkt Informacji Turystycznej w Sokółce

Stypendia zostały przyznane

20 października 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej Fundacji SFL.

Sponsorami stypendium „Prymus” są Urząd Miejski w Sokółce i Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”, stypendium „Sokół” finansuje Fundacja The Pucilowski Foundation, stypendia imienne ufundowała Pani Grażyna Sienkiewicz.

Lista przyznanych stypendiów „Prymus” na rok szkolny 2021/2022:

  • Stypendia dla uczniów klas szkoły podstawowej przyznane w kwocie 1000 zł na rok szkolny 2021/2022 otrzymują: Woronko Kornel, Czopur Maja, Kuryksza Grzegorz, Kawryga Cezary, Kośmicka Zofia, Kabak Zuzanna Zofia, Klej Aleksandra, Taudul Przemysław, Bryczkowski Filip, Stupak Kinga, Kiszkiel Kornelia, Białous Victoria, Iłendo Aneta, Możejko Natalia.
  • Stypendium imienne im. Grażyny Sienkiewicz w wysokości 2000zł na rok szkolny 2021/202 otrzymują: Nowak Dominika Karolina, Łopatecka Justyna.

Lista przyznanych stypendiów „Sokół” The Pucilowski Foundation:

  • Stypendia dla uczniów ostatnich klas szkoły średniej przyznane w kwocie 2000 zł na rok szkolny 2021/2022 otrzymują: Taudul Hubert, Daszuta Izabela, Kośmicki Franciszek, Polewko Izabela.
  • Stypendia dla studentów przyznane w kwocie 3800 zł na rok akademicki 2021/2022 otrzymują: Polewko Angelika, Kucharewicz Róża, Januszkiewicz Aleksandra, Wojciech Andrzejak, Maliszewska Gabriela, Jasielczuk Jarosław Bartosz, Łapata Artur, Rakieć Julia, Sklepkowska Urszula, Dzietko Agata, Szczęsnowicz Justyna, Giczan Marta, Konrad Agata, Pezowicz Zuzanna, Rakieć Daniel, Charkiewicz Julia, Trochim Justyna, Andronik Anna, Sobolewska Magdalena, Białous Anna, Strzałkowski Marcin, Stankiewicz Szymon, Jodczyk Aleksandra, Łukaszewicz Waleria, Januszkiewicz Paweł Wojciech.

Zarząd Fundacji zaprasza stypendystów do podpisania umów w dniach:

  • 28-10-2021 r. (czwartek) w godzinach 13.00 – 17.00
  • 29-10-2021 r. (piątek) w godzinach 8.00-12.00
  • 2-11-2021 r. (wtorek) w godzinach 8.00-12.00.

Adres: Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”, Sokółka, ul. Plac Kościuszki 9/1, tel. 85 7115700. Osoby niepełnoletnie proszone są o przybycie na podpisanie umów z rodzicami.

Warunkiem otrzymania stypendium jest posiadanie bezpłatnego konta osobistego w Banku BNP Paribas.

Zarząd Fundacji SFL

Gmina ogłosiła przetarg na budowę biblioteki

We wtorek 19 października 2021 roku Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska w obecności Zastępców Burmistrza Adama Kowalczuka i Adama Juchnika podpisała umowę z Dyrektorem Biblioteki Publicznej w Sokółce Joanną Bienasz. Umowa dotyczy pełnienia funkcji inwestora zastępczego przy realizacji robót budowlanych, związanych z budową nowej siedziby Biblioteki Publicznej przy ul. Dąbrowskiego w Sokółce.

W związku z pozyskaniem dofinansowania przez Gminę Sokółka i Bibliotekę Publiczną w Sokółce na budowę nowej siedziby biblioteki, konieczne było wyłonienie inwestora zastępczego. Na podstawie podpisanej umowy, przy realizacji inwestycji, funkcję inwestora będzie pełniła Biblioteka Publiczna w Sokółce, zaś funkcję inwestora zastępczego – Gmina Sokółka. Trzeba podkreślić fakt, że powyższa umowa została podpisana 19 października, a już następnego dnia – 20 października Gmina Sokółka jako inwestor zastępczy, ogłosiła przetarg na realizację inwestycji budowa Biblioteki Publicznej w Sokółce. Termin zakończenia inwestycji to lipiec 2023 roku.

Środki na budowę Biblioteki Publicznej w Sokółce będą pochodziły z trzech źródeł:

  • Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2 mln 500 tys. zł;
  • Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Kierunek Interwencji 2.1. Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2021 – 2025 ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa – 2 mln 250 tys. zł;
  • budżetu Gminy Sokółka – 13 tys. 530 zł.

(DB) Fot.: A. Sienkiewicz

Skip to content